Байкоочу Кеңеш

“ММК колдоо борбору” фондунун ишмердүүлүгүн Байкоочу Кеңеш көзөмөлдөйт. Алар АКШ, Батыш Европа жана Кыргызстандын саясий жана коомдук ишмерлеринен турат. Байкоочу Кеңештин төрагасы Мартин Калланэн, Улуу Британиядан Европарламенттин мүчөсү. Байкоочу Кеңеш борбордун милдеттерин жана саясаты�� аныктап, ошондой эле каржылык жана “ММК колдоо борборунун” ишмердүүлүгүнүн отчётторун бекитет.


(Русский)

(Русский)